88874123- 09128946040
26،28 اسفند و 1، 3، 5، 7، 9، 11 فروردین
ایرلاین : تابان
4 شب و 5 روز
پاییز و اسفند 98. پرواز روزهای دوشنبه و جمعه
ایرلاین : تابان
3 شب و 4 روز _ 4 شب و 5 روز (امکان شب اضافه برای تمامی هتل ها امکان پذیر می باشد.)