88874123- 09128946040
2290$ + پرواز
2 شب نایواشا + 2 شب ماسای مارا + 1 شب نایروبی + 3 شب موم باسا
11 خرداد - 16 تیرماه - 12 مرداد - 25 شهریور
ایرلاین : قطر ایرویز
8 شب و 9 روز