88874123- 09128946040
مهر - آبان - آذر 1400
ایرلاین : قطرایرویز (در صورت درخواست تغییر پرواز ، امارات و ... امکان پذیر می باشد.)
7 شب و 8 روز (امکان شب اضافه برای تمامی هتل ها امکان پذیر می باشد.)
15 دی 1400
ایرلاین : قطر ایرویز
6 شب و 7 روز
پاییز و زمستان 1400
ایرلاین : فلای دبی
5 شب و 6 روز
پاییز و زمستان 1400
ایرلاین : فلای دبی
3 شب و 4 روز
پاییز و زمستان 1400
ایرلاین : فلای دبی
4 شب و 5 روز
15 دی ماه 1400
ایرلاین : قطر ایرویز
8 شب و 9 روز
21 مرداد 1400
ایرلاین : ماهان + ترکیش (داخلی )
3 شب کاپادوکیا + 4 شب استانبول
4 تیر 1400
ایرلاین : ترکیش/ماهان/پگاسوس/سان اکسپرس
3
25 تیر - 31 تیر - 1 مرداد - 8 مرداد
ایرلاین : فری برد
6 شب و 7 روز