88874123- 09128946040
15 مرداد 1400
ایرلاین : هواپیمایی ماهان
7 شب و 8 روز
تابستان 1400
ایرلاین : فلای دبی
5 شب و 6 روز
تابستان 1400
ایرلاین : فلای دبی
3 شب و 4 روز
تابستان 1400
ایرلاین : فلای دبی
4 شب و 5 روز
21 مرداد 1400
ایرلاین : ماهان + ترکیش (داخلی )
3 شب کاپادوکیا + 4 شب استانبول
4 تیر 1400
ایرلاین : ترکیش/ماهان/پگاسوس/سان اکسپرس
3
25 تیر - 31 تیر - 1 مرداد - 8 مرداد
ایرلاین : فری برد
6 شب و 7 روز