88874123- 09128946040
27 اسفند 97
ایرلاین : هواپیمایی قطر (در صورت درخواست تغییر پرواز به ماهان، امارات، قطر و ... امکان پذیر می باشد.)
14 شب و 15 روز (امکان شب اضافه برای تمامی هتل ها امکان پذیر می باشد.)
28 اسفند 98
ایرلاین : هواپیمایی قطر (در صورت درخواست تغییر پرواز به ماهان، امارات، قطر و ... امکان پذیر می باشد.)
12 شب و 13 روز (امکان شب اضافه برای تمامی هتل ها امکان پذیر می باشد.)