88874123- 09128946040
نوروز 99
ایرلاین : ماهان
7 شب و 8 روز
29 اسفند و 5 فروردین
ایرلاین : ایرعربیا
8 شب و 9 روز
پاییز و اسفند 98. پرواز چهارشنبه هر هفته
ایرلاین : ماهان
7 شب و 8 روز
پاییز و اسفند 98. پرواز 4 شنبه هر هفته
ایرلاین : ماهان
7 شب و 8 روز گوا