88874123- 09128946040
28 اسفند
ایرلاین : ماهان
3 شب پکن + 2 شب هانگژو + 4 شب شانگهای(9 شب)
1 فروردین - 5 فروردین
ایرلاین : ماهان
4 شب پکن + 2 شب هانگژو + 3 شب شانگهای(9 شب)
29 اسفند _ 5 فروردین _ 3 فروردین _ 27 اسفند
ایرلاین : ماهان
4 شب پکن + 4 شب شانگهای
1 فروردین - 3 فروردین
ایرلاین : ماهان
4 شب پکن + 3 شب شانگهای
پاییز و زمستان 98
ایرلاین : ماهان
8 شب و 9 روز