88874123- 09128946040
نوروز 99
ایرلاین : ماهان
7 شب و 8 روز
29 اسفند و 5 فروردین
ایرلاین : ایرعربیا
8 شب و 9 روز
29 اسفند و 5 فروردین
ایرلاین : ایرعربیا
3 شب دهلی، 1 شب آگرا، 2 شب رانتامبور، 2 شب جیپور
9 اسفند و 5 فروردین
ایرلاین : ایرعربیا
8 شب و 9 روز - 4 شب دهلی، 2 شب آگرا، 2 شب جیپور
پاییز و زمستان 98 - روزهای پروازی شنبه - سه شنبه - چهارشنبه و جمعه ها
ایرلاین : ماهان
3 شب دهلی + 2 شب آگرا + 2 شب جیپور
پاییز و اسفند 98. پرواز چهارشنبه هر هفته
ایرلاین : ماهان
7 شب و 8 روز
پاییز و اسفند 98. پرواز 4 شنبه هر هفته
ایرلاین : ماهان
7 شب و 8 روز گوا