88874123- 09128946040
نوروز 99
ایرلاین : ماهان (در صورت درخواست تغییر پرواز به ماهان، امارات، قطر و ... امکان پذیر می باشد.)
4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور (امکان شب اضافه برای تمامی هتل ها امکان پذیر می باشد.)
27 اسفند 97
ایرلاین : هواپیمایی قطر (در صورت درخواست تغییر پرواز به ماهان، امارات، قطر و ... امکان پذیر می باشد.)
14 شب و 15 روز (امکان شب اضافه برای تمامی هتل ها امکان پذیر می باشد.)
27 اسفند 98
ایرلاین : هواپیمایی قطر (در صورت درخواست تغییر پرواز به ماهان، امارات، قطر و ... امکان پذیر می باشد.)
9 شب و 10 روز (امکان شب اضافه برای تمامی هتل ها امکان پذیر می باشد.)
1 فروردین 99
ایرلاین : هواپیمایی قطر (در صورت درخواست تغییر پرواز به ماهان، امارات، قطر و ... امکان پذیر می باشد.)
8 شب و 9 روز (امکان شب اضافه برای تمامی هتل ها امکان پذیر می باشد.)
پاییز و زمستان 98
ایرلاین : ماهان (در صورت درخواست تغییر پرواز به امارات، قطر، عمات ایر و ... امکان پذیر می باشد.)
4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور (امکان شب اضافه برای تمامی هتل ها امکان پذیر می باشد.)