88874123- 09128946040

کارشناس پاسخگوی شما: سرکار خانم سمانه بیداریان

با 10 سال تخصص در خصوص تورهای خارجی

تلفن ویژه مشاوره تور آنتالیا (ویژه نوروز ۹۹) 88874123 - 021
چاپ پکیج
*** با خرید زود هنگام از تخفیف های فروش نوروز ما تا آخر دی ماه بهرمند خواهید شد . ***
نام هتل تصویر هتل موقعیت مکانی خدمات نرخ هر نفراتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
نام هتل تصویر هتل موقعیت مکانی خدمات نرخ هر نفراتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
 • Karmir Resort
  موقعیت مکانی kemer ALL نرخ اتاق (2 تخته) 7.445.000 نرخ اتاق (1 تخته) 9.155.000 نرخ کودک (با تخت) 6.225.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Grand Park Lara
  موقعیت مکانی Lara ALL نرخ اتاق (2 تخته) 7.640.000 نرخ اتاق (1 تخته) 9.225.000 نرخ کودک (با تخت) 6.320.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Limak Limra
  موقعیت مکانی kemer UALL نرخ اتاق (2 تخته) 7.775.000 نرخ اتاق (1 تخته) 9.435.000 نرخ کودک (با تخت) 6.390.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Kaya Belek
  موقعیت مکانی Belek UALL نرخ اتاق (2 تخته) 8.090.000 نرخ اتاق (1 تخته) 9.890.000 نرخ کودک (با تخت) 6.590.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Club Hotel Sera
  موقعیت مکانی Lara UALL نرخ اتاق (2 تخته) 8.300.000 نرخ اتاق (1 تخته) 10.280.000 نرخ کودک (با تخت) 6.650.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Sherwood Dreams
  موقعیت مکانی Belek UALL نرخ اتاق (2 تخته) 8.300.000 نرخ اتاق (1 تخته) 9.950.000 نرخ کودک (با تخت) 6.650.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Sherwood Suite Lara
  موقعیت مکانی Lara UALL نرخ اتاق (2 تخته) 8.300.000 نرخ اتاق (1 تخته) 9.950.000 نرخ کودک (با تخت) 6.650.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Bellis Deluxe
  موقعیت مکانی Belek UALL نرخ اتاق (2 تخته) 8.630.000 نرخ اتاق (1 تخته) 10.810.000 نرخ کودک (با تخت) 6.815.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • IC Green Palace
  موقعیت مکانی Lara ALL نرخ اتاق (2 تخته) 8.895.000 نرخ اتاق (1 تخته) 11.230.000 نرخ کودک (با تخت) 6.950.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Spice Hotel Belek
  موقعیت مکانی Belek UALL نرخ اتاق (2 تخته) 8.895.000 نرخ اتاق (1 تخته) 10.845.000 نرخ کودک (با تخت) 6.950.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Adalya Elite Lara
  موقعیت مکانی Lara UALL نرخ اتاق (2 تخته) 9.190.000 نرخ اتاق (1 تخته) 11.990.000 نرخ کودک (با تخت) 7.090.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Sherwood EX.Lara
  موقعیت مکانی Lara UALL نرخ اتاق (2 تخته) 9.290.000 نرخ اتاق (1 تخته) 11.435.000 نرخ کودک (با تخت) 7.145.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Rixos Downtown
  موقعیت مکانی Lara ALL نرخ اتاق (2 تخته) 9.290.000 نرخ اتاق (1 تخته) 12.295.000 نرخ کودک (با تخت) 7.145.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Concorde Deluxe
  موقعیت مکانی Lara UALL نرخ اتاق (2 تخته) 9.360.000 نرخ اتاق (1 تخته) 12.625.000 نرخ کودک (با تخت) 7.180.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Adalya Elite Lara
  موقعیت مکانی Lara UALL نرخ اتاق (2 تخته) 9.390.000 نرخ اتاق (1 تخته) 12.190.000 نرخ کودک (با تخت) 7.190.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Rixos Sungate
  موقعیت مکانی Kemer UALL نرخ اتاق (2 تخته) 10.350.000 نرخ اتاق (1 تخته) 14.090.000 نرخ کودک (با تخت) 7.675.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Delphin Be Grand
  موقعیت مکانی Lara UALL نرخ اتاق (2 تخته) 10.680.000 نرخ اتاق (1 تخته) 13.515.000 نرخ کودک (با تخت) 7.840.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Royal Seginus
  موقعیت مکانی Lara UALL نرخ اتاق (2 تخته) 10.680.000 نرخ اتاق (1 تخته) 13.515.000 نرخ کودک (با تخت) 7.840.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Royal Holiday Palace
  موقعیت مکانی Lara UALL نرخ اتاق (2 تخته) 10.680.000 نرخ اتاق (1 تخته) 13.515.000 نرخ کودک (با تخت) 7.840.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Titanic Beach
  موقعیت مکانی Lara ALL نرخ اتاق (2 تخته) 10.680.000 نرخ اتاق (1 تخته) 13.515.000 نرخ کودک (با تخت) 7.840.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Susesi Luxury Resort
  موقعیت مکانی Belek UALL نرخ اتاق (2 تخته) 10.680.000 نرخ اتاق (1 تخته) 13.515.000 نرخ کودک (با تخت) 7.840.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Voyage Belek
  موقعیت مکانی Belek UALL نرخ اتاق (2 تخته) 10.745.000 نرخ اتاق (1 تخته) 13.615.000 نرخ کودک (با تخت) 7.875.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Cornelia Diamond
  موقعیت مکانی Belek UALL نرخ اتاق (2 تخته) 10.810.000 نرخ اتاق (1 تخته) 14.295.000 نرخ کودک (با تخت) 7.905.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Kaya Palazzo Belek
  موقعیت مکانی Belek ALL نرخ اتاق (2 تخته) 10.890.000 نرخ اتاق (1 تخته) 14.490.000 نرخ کودک (با تخت) 7.990.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Titanic Deluxe
  موقعیت مکانی Belek UALL نرخ اتاق (2 تخته) 11.075.000 نرخ اتاق (1 تخته) 14.110.000 نرخ کودک (با تخت) 8.040.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Delphin Imperial
  موقعیت مکانی Lara UALL نرخ اتاق (2 تخته) 11.470.000 نرخ اتاق (1 تخته) 14.705.000 نرخ کودک (با تخت) 8.235.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Sueno Deluxe
  موقعیت مکانی Belek UALL نرخ اتاق (2 تخته) 11.735.000 نرخ اتاق (1 تخته) 15.100.000 نرخ کودک (با تخت) 8.370.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Titanic Mardan
  موقعیت مکانی Kundu UALL نرخ اتاق (2 تخته) 11.930.000 نرخ اتاق (1 تخته) 15.395.000 نرخ کودک (با تخت) 8.465.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Calista Luxury
  موقعیت مکانی Belek UALL نرخ اتاق (2 تخته) 11.930.000 نرخ اتاق (1 تخته) 15.395.000 نرخ کودک (با تخت) 8.465.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Rixos Premium
  موقعیت مکانی Belek UALL نرخ اتاق (2 تخته) 12.590.000 نرخ اتاق (1 تخته) 17.905.000 نرخ کودک (با تخت) 8.795.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Rixos Legends
  موقعیت مکانی Belek ALL نرخ اتاق (2 تخته) 12.590.000 نرخ اتاق (1 تخته) 17.905.000 نرخ کودک (با تخت) 8.795.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Regnum Carya
  موقعیت مکانی Belek UALL نرخ اتاق (2 تخته) 15.230.000 نرخ اتاق (1 تخته) 20.345.000 نرخ کودک (با تخت) 10.115.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
 • Maxx Royal Belek
  موقعیت مکانی Belek UALL نرخ اتاق (2 تخته) 17.540.000 نرخ اتاق (1 تخته) 23.810.000 نرخ کودک (با تخت) 11.270.000 نرخ کودک (بدون تخت) 4.890.000
مبدا :
تهران
مقصد :
آنتالیا
نوع سفر :
هوایی
شرکت هواپیمایی :
سان اکسپرس
مدت اقامت :
6 شب و 7 روز
تاریخ شروع سفر :
نوروز 99
مدارک لازم :
اصل پاسپورت با حداقل 9 ماه اعتبار
خدمات تور :

∇بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس

∇ترانسفر فرودگاهی

∇6 شب اقامت در هتل

∇راهنمای فارسی زبان

∇بیمه مسافرتی(زیر 60 سال)

تور آنتالیا