88874123- 09128946040

تورهای پیشنهادی

15 دی 1400
ایرلاین : قطر ایرویز
6 شب و 7 روز
36/000/000 تومان
زمستان و نوروز
ایرلاین : فلای دبی
3 شب و 4 روز
39/000/000 تومان
زمستان و نوروز
ایرلاین : فلای دبی
4 شب و 5 روز
44/000/000 تومان
زمستان و نوروز
ایرلاین : فلای دبی
5 شب و 6 روز
تور معلق تا زمان بازگشایی مجدد
ایرلاین : هواپیمایی ماهان
7 شب و 8 روز
4 تیر 1400
ایرلاین : ترکیش/ماهان/پگاسوس/سان اکسپرس
3

جدیدترین تورها

490 $ + هزینه بلیط
زمستان و نوروز 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : قطرایرویز (در صورت درخواست تغییر پرواز ، امارات و ... امکان پذیر می باشد.)
6 شب و 7 روز ( امکان اضافه کردن شب اضافه نیز وجود دارد. )
930$ + پرواز
نوروز 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : هواپیمایی قطر
5 شب و 6 روز ( امکان اضافه کردن شب اضافه نیز وجود دارد. )
2990$ + پرواز
27 اسفند تا 9 فروردین - 1 فروردین تا 12 فروردین
ایرلاین : هواپیمایی قطر
10 شب و 11 روز ( 2 شب سائوپائولو + 3 شب ایگواسو + 5 شب ریو )
دی - بهمن
ایرلاین : ترکیش + قطر + ایران ایر
طبق جدول بالا
2990$ + پرواز
20 بهمن ماه 1400
ایرلاین : هواپیمایی قطر
10 شب و 11 روز ( 2 شب سائوپائولو + 3 شب ایگواسو + 5 شب ریو )
مهر - آبان - آذر 1400
ایرلاین : قطرایرویز (در صورت درخواست تغییر پرواز ، امارات و ... امکان پذیر می باشد.)
7 شب و 8 روز (امکان شب اضافه برای تمامی هتل ها امکان پذیر می باشد.)
15 دی 1400
ایرلاین : قطر ایرویز
6 شب و 7 روز
44/000/000 تومان
زمستان و نوروز
ایرلاین : فلای دبی
5 شب و 6 روز