88874123- 09128946040

تورهای پیشنهادی

2790$ + پرواز
1 شب سائوپائولو + 3 شب ایگواسو + 5 شب ریو + (3شب آمازون اختیاری )
24 شهریور ماه
ایرلاین : هواپیمایی قطر
9 شب و 10 روز
2290$ + پرواز
2 شب نایواشا + 2 شب ماسای مارا + 1 شب نایروبی + 3 شب موم باسا
11 خرداد - 16 تیرماه - 12 مرداد - 25 شهریور
ایرلاین : قطر ایرویز
8 شب و 9 روز
3790$ + بلیط
2 شب یوکوهاما + 5 شب توکیو + 3 شب اوزاکا
14 و 24 شهریور
ایرلاین : امارات
10 شب و 11 روز
1115 $ + پرواز
3 شب هوشی مین + 3 شب ناترانگ + 2 شب هانوی + 1 شب کشتی کروز
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
9 شب و 10 روز
35/000/000 تومان
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : فلای دبی
4 شب و 5 روز

جدیدترین تورها

5790$ + بلیط
2 شب یوکوهاما + 5 شب توکیو + 3 شب اوزاکا + 4 شب سئول
17 شهریور و 24 شهریور
ایرلاین : امارات
14 شب و 15 روز
3390$ + پرواز
1 شب سائوپائولو + 5 شب ریو + 3 شب ایگواسو
16 شهریور ماه
ایرلاین : هواپیمایی قطر
9 شب و 10 روز
3790$ + بلیط
2 شب یوکوهاما + 5 شب توکیو + 3 شب اوزاکا
14 و 24 شهریور
ایرلاین : امارات
10 شب و 11 روز
27/590/000 تومان
4 شب کوالالامپور + 3 شب لنکاوی
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر جمعه )
ایرلاین : ماهان
7 شب و 8 روز
21/260/000 تومان
7 شب کوالالامپور
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر جمعه )
ایرلاین : ماهان
7 شب و 8 روز
690 یورو + بلیط
طبق پکیج
بهار 1401
ایرلاین : لوفت هانزا - ترکیش
طبق پکیج
30/990/000 تومان
7 شب پوکت
1 اردیبهشت ماه الی 10 تیر ماه
ایرلاین : قطر ایرویز
7 شب و 8 روز
470 $ + پرواز
6 شب و 7 روز شهر های ساحلی
بهار و تابستان 1401
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
6 شب و 7 روز ( امکان اضافه کردن شب اضافه نیز وجود دارد. )