88874123- 09128946040
5790$ + بلیط
2 شب یوکوهاما + 5 شب توکیو + 3 شب اوزاکا + 4 شب سئول
17 شهریور و 24 شهریور
ایرلاین : امارات
14 شب و 15 روز
3390$ + پرواز
1 شب سائوپائولو + 5 شب ریو + 3 شب ایگواسو
16 شهریور ماه
ایرلاین : هواپیمایی قطر
9 شب و 10 روز
3790$ + بلیط
2 شب یوکوهاما + 5 شب توکیو + 3 شب اوزاکا
14 و 24 شهریور
ایرلاین : امارات
10 شب و 11 روز
27/590/000 تومان
4 شب کوالالامپور + 3 شب لنکاوی
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر جمعه )
ایرلاین : ماهان
7 شب و 8 روز
21/260/000 تومان
7 شب کوالالامپور
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر جمعه )
ایرلاین : ماهان
7 شب و 8 روز
690 یورو + بلیط
طبق پکیج
بهار 1401
ایرلاین : لوفت هانزا - ترکیش
طبق پکیج
30/990/000 تومان
7 شب پوکت
1 اردیبهشت ماه الی 10 تیر ماه
ایرلاین : قطر ایرویز
7 شب و 8 روز
470 $ + پرواز
6 شب و 7 روز شهر های ساحلی
بهار و تابستان 1401
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
6 شب و 7 روز ( امکان اضافه کردن شب اضافه نیز وجود دارد. )
30/180/000 تومان
3 شب بانکوک + 4 شب پوکت
بهار و تابستان 1401
ایرلاین : ماهان
7 شب و 8 روز
1035 $ + پرواز
2 شب مانیل + 5 شب پالاوان
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
7 شب و 8 روز
1055 $ + بلیط
3 شب مانیل + 4 شب بوراکای
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
7 شب و 8 روز
1545 $ + بلیط
2 شب مانیلا - 3 شب پالاوان - 3 شب ال نیدو
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
7 شب و 8 روز
1990 $ + بلیط
2 شب مانیل + 3 شب پالاوان + 3 شب باراکوی
10 خرداد، 16 تیر، 11 مرداد و 30 شهریور
ایرلاین : قطر، امارات و ....
8 شب و 9 روز
1990$ + پرواز
2 شب هوشی مین + 3 شب دانانگ (هوی آن و باناهیلز و دست خدا ) + 2 شب کشتی کروز + 2 شب هانوی
30 مرداد
ایرلاین : قطر، امارات و ....
9 شب و 10 روز
860 $ + پرواز
3 شب هانوی + 1 شب کشتی کروز + 3 شب هوشی مین
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
7 شب و 8 روز
1115 $ + پرواز
3 شب هوشی مین + 3 شب ناترانگ + 2 شب هانوی + 1 شب کشتی کروز
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
9 شب و 10 روز
2790$ + پرواز
1 شب سائوپائولو + 3 شب ایگواسو + 5 شب ریو + (3شب آمازون اختیاری )
24 شهریور ماه
ایرلاین : هواپیمایی قطر
9 شب و 10 روز
2290$ + پرواز
2 شب نایواشا + 2 شب ماسای مارا + 1 شب نایروبی + 3 شب موم باسا
11 خرداد - 16 تیرماه - 12 مرداد - 25 شهریور
ایرلاین : قطر ایرویز
8 شب و 9 روز
2390$ + پرواز
2 شب هوشی مین + 3 شب ناترانگ + 3 شب هوی آن + 2 شب دانانگ + 3 شب هانوی + 1 شب کشتی کروز
تاریخ رفت : 5 خرداد تاریخ برگشت : 20 خرداد
ایرلاین : قطر ایرویز
14 شب و 15 روز
410 $ + هزینه بلیط
6 شب بنتوتا
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : فلای دبی، قطر، امارات
6 شب و 7 روز ( امکان اضافه کردن شب اضافه نیز وجود دارد. )
410 $ + پرواز
2 شب کلمبو + 4 شب بنتوتا
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : فلای دبی، قطر، امارات
6 شب و 7 روز ( امکان اضافه کردن شب اضافه نیز وجود دارد. )
425 $ + پرواز
2شب کلمبو + 2شب کندی + 3 شب بنتوتا
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : فلای دبی، قطر، امارات
7 شب و 8 روز ( امکان اضافه کردن شب اضافه نیز وجود دارد. )
11 خرداد
ایرلاین : هواپیمایی فلای دبی
9 شب و 10 روز (2 شب دامبولا + 2 شب کندی + 1 شب الا ( با قطار) + 3 شب بنتوتا + 1 شب کلمبو)
1950$ + هزینه بلیط
11 اردیبهشت 1401
ایرلاین : ترکیش
7 شب و 8 روز
930$ + پرواز
نوروز 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : هواپیمایی قطر
5 شب و 6 روز ( امکان اضافه کردن شب اضافه نیز وجود دارد. )
38/540/000 تومان
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : فلای دبی
5 شب و 6 روز
35/000/000 تومان
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : فلای دبی
4 شب و 5 روز