88874123- 09128946040
930$ + پرواز
نوروز 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : هواپیمایی قطر
5 شب و 6 روز ( امکان اضافه کردن شب اضافه نیز وجود دارد. )