تلفن ویژه مشاوره 02188874123

تور فیلیپین – مانیل + پالاوان

2 شب مانیل + 5 شب پالاوان
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
7 شب و 8 روز
قیمت از
1035 $ + پرواز

تور فیلیپین – مانیل + بوراکای

3 شب مانیل + 4 شب بوراکای
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
7 شب و 8 روز
قیمت از
1055 $ + بلیط

تور فیلیپین – مانیل + پالاوان + ال نیدو

2 شب مانیلا - 3 شب پالاوان - 3 شب ال نیدو
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
7 شب و 8 روز
قیمت از
1545 $ + بلیط

تور گروهی فیلیپین – مانیل + پالاوان + بوراکای

2 شب مانیل + 3 شب پالاوان + 3 شب باراکوی
10 خرداد، 16 تیر، 11 مرداد و 30 شهریور
ایرلاین : قطر، امارات و ....
8 شب و 9 روز
قیمت از
1990 $ + بلیط
همین الان تماس بگیرید