88874123- 09128946040
3390$ + پرواز
1 شب سائوپائولو + 5 شب ریو + 3 شب ایگواسو
16 شهریور ماه
ایرلاین : هواپیمایی قطر
9 شب و 10 روز
2790$ + پرواز
1 شب سائوپائولو + 3 شب ایگواسو + 5 شب ریو + (3شب آمازون اختیاری )
24 شهریور ماه
ایرلاین : هواپیمایی قطر
9 شب و 10 روز