88874123- 09128946040
410 $ + هزینه بلیط
6 شب بنتوتا
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : فلای دبی، قطر، امارات
6 شب و 7 روز ( امکان اضافه کردن شب اضافه نیز وجود دارد. )
410 $ + پرواز
2 شب کلمبو + 4 شب بنتوتا
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : فلای دبی، قطر، امارات
6 شب و 7 روز ( امکان اضافه کردن شب اضافه نیز وجود دارد. )
425 $ + پرواز
2شب کلمبو + 2شب کندی + 3 شب بنتوتا
بهار و تابستان 1401 ( پرواز هر روز )
ایرلاین : فلای دبی، قطر، امارات
7 شب و 8 روز ( امکان اضافه کردن شب اضافه نیز وجود دارد. )
11 خرداد
ایرلاین : هواپیمایی فلای دبی
9 شب و 10 روز (2 شب دامبولا + 2 شب کندی + 1 شب الا ( با قطار) + 3 شب بنتوتا + 1 شب کلمبو)