88874123- 09128946040
30/990/000 تومان
7 شب پوکت
1 اردیبهشت ماه الی 10 تیر ماه
ایرلاین : قطر ایرویز
7 شب و 8 روز
30/180/000 تومان
3 شب بانکوک + 4 شب پوکت
بهار و تابستان 1401
ایرلاین : ماهان
7 شب و 8 روز