تلفن ویژه مشاوره 88874123 - 021
860 $ + پرواز
3 شب هانوی + 1 شب کشتی کروز + 3 شب هوشی مین
پاییز و زمستان 1401 ( پرواز هر روز )
قطر ایرویز - امارات
7 شب و 8 روز
چاپ پکیج
  • لیست هتل ها
  • توضیحات
  • خدمات تور
  • تورهای مشابه

تور انفرادی ویتنام ۷ شب و ۸ روز – با کشتی کروز

نام هتل تصویر هتل موقعیت مکانی خدمات نرخ هر نفراتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
  • THANG LONG OPERA + ANCORA CRUISE + RAMANA SAIGON ROH
    موقعیت مکانی خدماتB.B نرخ اتاق (2 تخته) 860 $ + پرواز نرخ اتاق (1 تخته) 1145 $ + پرواز نرخ کودک (با تخت) 695 $ + پرواز نرخ کودک (بدون تخت) 500 $ + پرواز
  • GRGOLDEN CRUISE + TAN SON NHATAND VISTA +
    موقعیت مکانی خدماتB.B نرخ اتاق (2 تخته) 965 $ + بلیط نرخ اتاق (1 تخته) 1320$ + بلیط نرخ کودک (با تخت) + بلیط 750$ نرخ کودک (بدون تخت) 490 $ + بلیط

توضیحات تور

مبدا :
تهران
مقصد :
هانوی
نوع سفر :
هوایی
شرکت هواپیمایی :
قطر ایرویز - امارات
مدت اقامت :
7 شب و 8 روز
تاریخ شروع سفر :
پاییز و زمستان 1401 ( پرواز هر روز )
مدارک لازم :
پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار + کارت واکسن

خدمات تور

1.پروازهای دو طرفه تهران به هانوی و برگشت از هو شی مین به تهران
با هواپیمایی قطر
پرواز های داخلی: هانوی به هوشی مین
هانوی تا خلیج هالونگ زمینی ( حدود دو ساعت فاصله)

2.اقامت در هتل های چهار و پنج ستاره همراه با صبحانه

* اقامت در کشتی به صورت فول برد می باشد

3.اخذ ویزای ویتنام

4.اخذ بیمه مسافرتی

5.انجام ترنسفرهای فرودگاهی و بین شهری با خودروهای اختصاصی

6.همراهی راهنمای مجرب فارسی زبان از فرودگاه امام خمینی

7. 6 گشت همراه با 6 وعده ناهار

______________________________________________________________

برنامه سفر :

روز اول:   رسیدن به شھر ھانوی
به فرودگاه بین المللی شھر ھانوی می رسید. به محض رسیدن به استقبال شما می آیند و به ھتل در شھر زیبای ھانوی منتقل
می شوید. شب را در ھتل سپری می کنید.
روز دوم :  گشت شھر ھانوی
صبحانه را در ھتل میل می فرمایید. صبح از آرامگاه و موزه ی ھوشی مین، پاگودای pillar one ،کاخ ریاست جمھوری
به سبک مستعمراتی فرانسه، معبد تاریخی ادب و ھنر و اولین مدرسه ی ویتنام که به افتخار کنفس یوس در سال 1070 ساخته
شده، دیدن می کنید.
بعدازظھر، به دیدن موزه ی نژادشناسی می پردازیم. سپس در دریاچه ی Kiem Hoan دریاچه ی شمشیر شکسته  و معبد son Ngoc
که روی یک جزیره در بخش شمالی دریاچه است، گردش می کنیم . بعد به سمت محله قدیمی که دارای 36 خیابان است که به نام ھای اجناسی

که در آن فروخته می شوند نامگذاری شده اند، می رویم. ھنگام عصر، به تماشای برنامه رقص عروسک ھای روی آب می رویم، ھنرمندان این                        نمایش، عروسک ھا را در دکوری بی نظیر روی آب حرکت می دھند و به جای آن ھا حرف می زنند و می خندند. شب را در ھانوی می گذرانید.

نکته: لطفا توجه کنید که موزه ھوشی مین تنھا در ساعات صبح باز است. روزھای دوشنبه و جمعه موزه تعطیل می باشد.

روز سوم :  روز آزاد در ھانوی
صبحانه را در ھتل میل می کنید. روز را برای گردش و تفریح در اختیار دارید.

روز چھارم :   ھانوی – خلیج ھالونگ
بعد از اینکه صبحانه را میل کردید، با اتومبیل به سمت خلیج ھالونگ که جزو میراث جھانی یونسکو است، حرکت می کنیم
(3 ساعت و نیم). ھر کسی که به ویتنام سفر می کند نباید شانس دیدن خلیج ھالونگ، آمیزه ای زیبا از گذرگاه ھارمونیک کوه
و دریا را از دست بدھد.

خلیج کوچک ھالونگ در خلیج Bo Bac Tonkin قرار دارد و با 3000 جزیره ی سبز که مانند جواھر به نظر می رسند،
منطقه ای به مساحت 1500 کیلومتر مربع را در بر می گیرد.
به محض رسیدن به بندرگاه، سوار کشتی چینی می شویم و از زیبایی باشکوه خلیج ھالونگ و ناھار با غذای دریایی تازه
روی کشتی ، لذت می بریم. کشتی چینی امکانات مدرن بسیاری را ارائه می دھد.
از غارھای شگفت انگیز در خلیج ھالونگ که با قندیل احاطه شده است، دیدن فرمایید. شام را روی کشتی میل می فرمایید.
انعکاس تکھ ھای سنگ آھک ی که از داخل زمین سر بیرون آورده اند، صحنھای قایق ھای ماھیگیری که در دل تاریکی
نورافشانی می کنند. از این لحظات گرانبھا در یکی از مھیج ترین مناظر طبیعی جھان لذت ببرید. شب را در کشتی سپری میکنید.

روز پنجم : ھالونگ- ھانوی – حرکت بھ سمت ھوشی مین
پس از لذت دیدن طلوع آفتاب، به سمت تعداد بی شماری تکه سنگ ھای آھکی که با شکل ھای عجیبشان از زمین سر بیرون
سپس بھ ھانوی برمی گردید و جھت عزیمت بھ ھوشی مین بھ فرودگاه منتقل می شوید. شب را در ھتل ھوشی مین سپری می آورده اند، حرکت می کن یم. در پناھگاه ساحلی ب رای در اختی ار داش تن منظره ی وس یعی از خل یج ھالونگ، توقف می کن یم.
کنید.
روز ششم : تورگشت شھر ھوشی مین
صبحانه را در ھتل میل می فرمایید. سپس از تور شھر برای دیدن کاخ Reunification و فروشگاه Tanh Benh لذت می برید. سپس از Cathedral Dame Notre و اداره پست که به سبک فرانسوی توسط گوستاو ایفل طراحی شده ، دیدن می فرمایید. پس از آن از موزه ی بقایای جنگ شامل خودروھای زرھی، بخش ھایی از توپخانه، بمب ھا و اسلحه ھای پیاده نظام که ھم در داخل و ھم در خارج نمایش داده شده اند، دیدن خواھید کرد. سپس به محله ی چینی نشین Cholon می رویم و از فروشگاه Tay Binh و برج ساعت عظیم در مرکز آن دیدن می کنیم. تماشای پاگودای Hau Thien که توسط جمعیت کلیسای چینی در قرن 19 ساخته شده است را فراموش نکنید. شب را برای گردش یا خرید در شھر سای گون دراختیار خواھید داشت.

روز ھفتم : روز آزاد در ھوشی مین
صبحانه را در ھتل میل می کنید. روز را برای گردش و تفریح در اختیار دارید.

روز ھشتم : ھوشی مین – بازگشت
فرودگاه منتقل می شوید. پس از صرف صبحانه، تا زمان رفت به فرودگاه بین المللی، وقت آزاد در اختیار دارید.

 

برنامه سفر :

روز اول:   رسیدن به شھر ھانوی
به فرودگاه بین المللی شھر ھانوی می رسید. به محض رسیدن به استقبال شما می آیند و به ھتل در شھر زیبای ھانوی منتقل
می شوید. شب را در ھتل سپری می کنید.
روز دوم :  گشت شھر ھانوی
صبحانه را در ھتل میل می فرمایید. صبح از آرامگاه و موزه ی ھوشی مین، پاگودای pillar one ،کاخ ریاست جمھوری
به سبک مستعمراتی فرانسه، معبد تاریخی ادب و ھنر و اولین مدرسه ی ویتنام که به افتخار کنفس یوس در سال ۱۰۷۰ ساخته
شده، دیدن می کنید.
بعدازظھر، به دیدن موزه ی نژادشناسی می پردازیم. سپس در دریاچه ی Kiem Hoan دریاچه ی شمشیر شکسته  و معبد son Ngoc
که روی یک جزیره در بخش شمالی دریاچه است، گردش می کنیم . بعد به سمت محله قدیمی که دارای ۳۶ خیابان است که به نام ھای اجناسی

که در آن فروخته می شوند نامگذاری شده اند، می رویم. ھنگام عصر، به تماشای برنامه رقص عروسک ھای روی آب می رویم، ھنرمندان این                        نمایش، عروسک ھا را در دکوری بی نظیر روی آب حرکت می دھند و به جای آن ھا حرف می زنند و می خندند. شب را در ھانوی می گذرانید.

نکته: لطفا توجه کنید که موزه ھوشی مین تنھا در ساعات صبح باز است. روزھای دوشنبه و جمعه موزه تعطیل می باشد.

روز سوم :  روز آزاد در ھانوی
صبحانه را در ھتل میل می کنید. روز را برای گردش و تفریح در اختیار دارید.

روز چھارم :   ھانوی – خلیج ھالونگ
بعد از اینکه صبحانه را میل کردید، با اتومبیل به سمت خلیج ھالونگ که جزو میراث جھانی یونسکو است، حرکت می کنیم
(۳ ساعت و نیم). ھر کسی که به ویتنام سفر می کند نباید شانس دیدن خلیج ھالونگ، آمیزه ای زیبا از گذرگاه ھارمونیک کوه
و دریا را از دست بدھد.

خلیج کوچک ھالونگ در خلیج Bo Bac Tonkin قرار دارد و با ۳۰۰۰ جزیره ی سبز که مانند جواھر به نظر می رسند،
منطقه ای به مساحت ۱۵۰۰ کیلومتر مربع را در بر می گیرد.
به محض رسیدن به بندرگاه، سوار کشتی چینی می شویم و از زیبایی باشکوه خلیج ھالونگ و ناھار با غذای دریایی تازه
روی کشتی ، لذت می بریم. کشتی چینی امکانات مدرن بسیاری را ارائه می دھد.
از غارھای شگفت انگیز در خلیج ھالونگ که با قندیل احاطه شده است، دیدن فرمایید. شام را روی کشتی میل می فرمایید.
انعکاس تکھ ھای سنگ آھک ی که از داخل زمین سر بیرون آورده اند، صحنھای قایق ھای ماھیگیری که در دل تاریکی
نورافشانی می کنند. از این لحظات گرانبھا در یکی از مھیج ترین مناظر طبیعی جھان لذت ببرید. شب را در کشتی سپری میکنید.

روز پنجم : ھالونگ- ھانوی – حرکت بھ سمت ھوشی مین
پس از لذت دیدن طلوع آفتاب، به سمت تعداد بی شماری تکه سنگ ھای آھکی که با شکل ھای عجیبشان از زمین سر بیرون
سپس بھ ھانوی برمی گردید و جھت عزیمت بھ ھوشی مین بھ فرودگاه منتقل می شوید. شب را در ھتل ھوشی مین سپری می آورده اند، حرکت می کن یم. در پناھگاه ساحلی ب رای در اختی ار داش تن منظره ی وس یعی از خل یج ھالونگ، توقف می کن یم.
کنید.
روز ششم : تورگشت شھر ھوشی مین
صبحانه را در ھتل میل می فرمایید. سپس از تور شھر برای دیدن کاخ Reunification و فروشگاه Tanh Benh لذت می برید. سپس از Cathedral Dame Notre و اداره پست که به سبک فرانسوی توسط گوستاو ایفل طراحی شده ، دیدن می فرمایید. پس از آن از موزه ی بقایای جنگ شامل خودروھای زرھی، بخش ھایی از توپخانه، بمب ھا و اسلحه ھای پیاده نظام که ھم در داخل و ھم در خارج نمایش داده شده اند، دیدن خواھید کرد. سپس به محله ی چینی نشین Cholon می رویم و از فروشگاه Tay Binh و برج ساعت عظیم در مرکز آن دیدن می کنیم. تماشای پاگودای Hau Thien که توسط جمعیت کلیسای چینی در قرن ۱۹ ساخته شده است را فراموش نکنید. شب را برای گردش یا خرید در شھر سای گون دراختیار خواھید داشت.

روز ھفتم : روز آزاد در ھوشی مین
صبحانه را در ھتل میل می کنید. روز را برای گردش و تفریح در اختیار دارید.

روز ھشتم : ھوشی مین – بازگشت
فرودگاه منتقل می شوید. پس از صرف صبحانه، تا زمان رفت به فرودگاه بین المللی، وقت آزاد در اختیار دارید.

 

همین الان تماس بگیرید