88874123- 09128946040
470 $ + پرواز
6 شب و 7 روز شهر های ساحلی
بهار و تابستان 1401
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
6 شب و 7 روز ( امکان اضافه کردن شب اضافه نیز وجود دارد. )