تور پاییز و زمستان 1402

مشاهده تورها
تلفن ویژه مشاوره 02188874123

تور گروهی ویتنام – ۱۰ شب و ۱۱ روز – ۱۳ آبان

3 شب هوشی مین + 3 شب دانانگ + 2 شب کشتی کروز + 2 شب هانوی
13 آبان
ایرلاین : قطر ایرویز
10 شب و 11 روز
قیمت از
2490 دلار +59.900.000 تومان

تور گروهی ویتنام – ۱۰ شب و ۱۱ روز – ۱۴ شهریور

3 شب هوشی مین + 3 شب دانانگ + 2 شب کشتی کروز + 2 شب هانوی
14 شهریور
ایرلاین : قطر ایرویز - امارات
10 شب و 11 روز
قیمت از
2490 دلار +59.900.000 تومان

تور گروهی ویتنام – ۱۰ شب و ۱۱ روز – ۱۹ شهریور

3 شب هوشی مین + 3 شب دانانگ + 2 شب کشتی کروز + 2 شب هانوی
19 شهریور
ایرلاین : قطر ایرویز
10 شب و 11 روز
قیمت از
2490 دلار +59.900.000 تومان

تور گروهی ویتنام – ۱۰ شب و ۱۱ روز – ۲۹ شهریور

3 شب هوشی مین + 3 شب دانانگ + 2 شب کشتی کروز + 2 شب هانوی
29 شهریور
ایرلاین : قطر ایرویز
10 شب و 11 روز
قیمت از
2490 دلار +59.900.000 تومان

تور گروهی ویتنام – ۱۰ شب و ۱۱ روز – ۱۸ مهر

3 شب هوشی مین + 3 شب دانانگ + 2 شب کشتی کروز + 2 شب هانوی
18 مهر
ایرلاین : قطر ایرویز
10 شب و 11 روز
قیمت از
2490 دلار +59.900.000 تومان
همین الان تماس بگیرید